Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt fogyasztó! Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja az ÁSZF tartalmát.

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a ………….. Kft. (székhely: …………, cg: …………, E-mail: …………; adószám: ……………. KSH szám:……………… (továbbiakban Szolgáltató) által került kibocsátásra és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit részletesen tartalmazza. (Szolgáltató és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek).

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan a www.navita.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus áruház igénybevételével történő elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, Magyarország területén történő kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Ha a jelen ÁSZF bármely pontja jogilag hibás vagy hatálytalan, az a szerződés további pontjait nem érinti, azok érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

Szolgáltató adatai:
 • A szolgáltató neve: ……………. Kft.
 • A szolgáltató székhelye: ……..
 • A szolgáltató levelezési címe: ………
 • Cégjegyzékszáma: ……………..
 • Adószáma: ……………..
 • Statisztikai számjele: ………………..
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Telefonszáma: ……………….
 • E-mail: ………………….
 • Honlap: ……………..
Tárhelyszolgáltató adatai:
 • A tárhely szolgáltató neve: SiteGround Spain S.L.
 • A tárhely szolgáltató címe: Calle de Prim 19. 28001 Madrid, Spanyolország.
 • A tárhely szolgáltató e-mail címe: sales@siteground.com

Az ÁFSZ-re a magyar jog előírásai az irányadóak, így különösen

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 17/1999. (II.5.) kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve.

A regisztráció és a vásárlás feltételeinek leírása.

A fogyasztó regisztráció nélkül és regisztrációval is leadhatja rendelését. A rendelés leadása ajánlatnak minősül, melyhez a fogyasztó 48 óráig kötve van, amennyiben a Szolgáltató ezen idő alatt E-mailben visszaigazolja a megrendelést a teljesítési időpont és mód megjelölésével. A szolgáltató visszaigazolásával a felek között a szerződés létrejön. Megszűnik a fogyasztó ajánlati kötöttsége, ha szolgáltató ezen időtartamon belül nem igazolja vissza a megrendelést.

Fontos, hogy a regisztráció vagy regisztráció nélküli megrendelés során a fogyasztó részéről pontos adatok (név, cím, telefonszám, E-mail cím) kerüljenek bevitelre ill. megadásra, mert a teljesítés (visszaigazolás, szállítás, számlázás) a fogyasztó által megadott adatok alapján történik, a szolgáltató a fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért nem tartozik felelősséggel. A szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Saját fiók (Fiókom) menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a …………….. telefonszámokon, vagy a szolgáltató által megjelölt E-mail címen (……………) van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a szolgáltató még nem kezdte meg (a rendelés státusza: feldolgozás alatt).

A termékek körének leírása, árazás, akciók, hibás ár esete.

A termékek körének, tulajdonságainak, bővebb ismertetőjének leírását, árát, az esetleges akciókat a weboldal tartalmazza. A weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.

Az árak Forintban (HUF) értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a szolgáltató a fogyasztó e tényről történő értesítése mellett jogosult a megrendelést visszautasítani.

Amennyiben a Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, abban az esetben a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a fogyasztó a tájékoztatást követő 24 órán beül jogosult írásban jelezni a rendelés fenntartására vagy a rendeléstől történő elállásra irányuló szándékát.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 0 Ft-os ár, kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt (pl. számolási hiba miatt) tévesen feltüntető ár.

A szolgáltató a weboldalán megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát fenntartja. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát természetesen nem érinti.

A fogyasztó a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét, tulajdonságainak leírását. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Kosár” gombjára kattintva áttekintheti a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizheti rendelését, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

Amennyiben a fogyasztó megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor a “Tovább a Pénztárhoz” gombra kattintva tovább léphet, és megadhatja a teljesítéshez szükséges adatait (név, szállítási cím, telefonszám, e-mail stb.), regisztrált fogyasztónál ezek az adatok automatikusan megjelennek, majd választhat a szállítási és fizetési módok közül.

Amennyiben a fogyasztó meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma és a megadott adatai helyesen szerepelnek, úgy a “Megrendelem” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését és ezzel tudomásul veszi, hogy vételi/szerződési ajánlatát fizetési kötelezettséggel a szolgáltató felé megtette. A rendelés leadása ajánlatnak minősül, melyhez fogyasztó 48 óráig kötve van.

A rendelésről először egy automatikus visszajelzést kap, ami csak a megrendelése honlapon keresztül történő megérkezését rögzíti, de nem minősül visszaigazolásnak. Amennyiben az automatikus visszaigazoló e-mail értesítés a fogyasztó adatait tévesen tartalmazza (pl. név), úgy a fogyasztó köteles ezt a helyes adatok megadásával egyidejűleg a szolgáltatóval e-mail útján haladéktalanul közölni.

Amennyiben a szolgáltató 48 órán belül e-mailben visszaigazolja a megrendelést a teljesítési időpont és mód megjelölésével, úgy a felek között a szerződés létrejön. Megszűnik a fogyasztó ajánlati kötöttsége, ha a szolgáltató ezen időtartamon belül nem igazolja vissza a megrendelést.

A fogyasztónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására.

A Fogyasztó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelt termék vételárának kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

 • megrendeléssel egyidejűleg előre (banki átutalással vagy online fizetéssel) vagy
 • a termék személyes átvétele vagy leszállításakor utánvéttel (készpénz vagy kártyás fizetéssel).
Személyes átvétel

A fogyasztónak lehetősége van előre egyeztetett időpontban, szállítási díj felszámolása nélkül, készpénz fizetési móddal a megrendelt termék szolgáltató székhelyén történő átvételére is.

Banki átutalással

Megrendeléssel egyidejű előreutalás esetén a megrendelés feldolgozása az átutalt összeg beérkezését követően kerül feldolgozásra.

 • Kedvezményezett bankja: ……….
 • Kedvezményezett neve: ………..
 • Kedvezményezett forintszámlaszáma: ………………
 • Kedvezményezett eurószámlaszáma:
 • IBAN: …………….
 • BIC/SWIFT kód: ……………….
Utánvét esetén

A megrendelt terméket a futárnak készpénzben vagy bankkártyával fizeti meg a fogyasztó a megrendelt termék átvételének időpontjában. A számlát a szolgáltató előzetesen megküldi e-mailben, a számla másolatot a csomag tartalmazza.

A fogyasztó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni és a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén a futártól jegyzőkönyv felvételét kérni, illetve jogosult a csomag átvételét megtagadni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációra nincs lehetőség.

Online fizetés bankkártyával

Szolgáltató: Barion

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. A Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma:

 • H-EN-I-1064/2013

A szállítás a GLS csomagszállító cégen keresztül zajlik.

Csomagkézbesítés a feladást követő munkanapon 8-17 óra között, Magyarország területén, illetve 7 munkanapon belül az EU-tagállamaiban.

A GLS csomagszállító cég díjszabása alapján a szállítási szolgáltatás ára a csomag súlyától, a megrendelni kívánt termékek értékétől, illetve a címzéstől függően nettó 2.376 HUF-tól 88.958 HUF-ig terjedhet.

A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog részletszabályai

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

A fogyasztó az elállási jogát

 • a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  • aa) a terméknek,
  • ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától
  • ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 • b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Az a.) pont rendelkezései nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 napos határidőn belül a szolgáltató részére elküldi. Ennek bizonyítása a fogyasztót terheli. A szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

Amennyiben a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ban foglaltaknak megfelelően áll el a szerződéstől, a szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettsége. A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Nem gyakorolható az elállás joga a 45/2014 (II.26.) korm. rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében vagy olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

1. Kellékszavatosság

Fogyasztó a szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

A fogyasztó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A fogyasztó kellékszavatossági igényét a szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Szolgáltató jótállási kötelezettség alá tartozó terméket (tartós fogyasztási cikket) nem forgalmaz.

A fogyasztó a termékkel vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről alapján szóban vagy írásban a szolgáltató alábbi elérhetőségein terjesztheti elő:

 • E-mail cím: …………
 • Telefon: ………………

A fogyasztó szóbeli panaszát a szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni és lehetőség szerint orvosolni. Amennyiben a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és álláspontjáról köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadni, telefonon, egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával bejelentett vagy e-mailen megküldött panasz esetén pedig legkésőbb 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása,
 • a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását tudja igénybe venni.

A fogyasztó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, a területileg illetékes járási hivatalokhoz. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

Amennyiben szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

A hazai békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető vitarendezési fórum, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

Szolgáltató székhelye szerint területileg illetékes Békéltető Testület:

 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület
 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefonszám: 06-1-488-2131
 • Fax: 06-1-488-2186
 • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

A webshop szerzői jogi védelme: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll, így a Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalról bármilyen anyagot a jogtulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül átvenni. A jogtulajdonos írásbeli hozzájárulása esetén a weboldal bármely részének felhasználásakor fel kell tüntetni a szerzőt és a weblap címét is.

A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója az alábbi weboldalon érhető el: