Belépés a szövetségbe

Alulírott

Név:......................................................................................

Székhely:..............................................................................

Nyilvántartási szám:.............................................................

Képviseli:..............................................................................

kérem a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének Közgyűlését, hogy a mai nappal szíveskedjen felvenni a Szövetség tagjai közé.

A jelen kérelem aláírásával kijelentem továbbá, hogy a Szövetségbe való belépéskor a Szövetség Alapszabályát elfogadom, annak rendelkezéseit és a Közgyűlés határozatait maradéktalanul betartom.

Kelt: ……………………………………